UTSTILLINGEN QUANTUM FRA 26.04.28 TIL 10.06.18

Lumina Gallery presenterer utstillingen Quantum.

Over en periode på to år, har fotograf Camilla Jensen utforsket seg selv som fotografisk territorie. Materialet hun har samlet består av flere serier selvportretter, fanget som refleksjoner i gamle speil. Gjennom prosessen hvor hun møter og studerer seg selv gjennom linsen, betrakter Jensen emner som omhandler arv, ettermæle og muligheten til å bryte med familiemønster. Lumina Gallery i Oslo har gleden av å kunne presentere resultatet: en solo-utstilling og monografi, fra 26. april til 10. juni 2018.


Torsdag 3. mai inviterer Lumina Out Loud til en samtale mellom Jensen og journalisten Kari Hesthamar. Her vil de diskutere prosjektets utgangspunkt og prosessen. Jensen signerer kopier av boken sin etter samtalen. Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

-------------------------------

Over a period of two years, photographer Camilla Jensen has explored herself as a photographic territory. The material gathered consists of multiple series of self-portraits, captured as reflections in old mirrors. During the process of facing and examining herself through the lens, Jensen considers the topics of inheritance, legacy and the possibility of breaking free from family bound patterns. Lumina Gallery in Oslo is pleased to present the resulting solo exhibition and monograph, Quantum, from April 26th to June 10th, 2018.

On Thursday, May 3rd at 6pm, Lumina Out Loud invites you to a conversation between Jensen and journalist Kari Hesthamar where they will discuss the origin and process of this project. Jensen will be signing copies of her book after the talk. This event is supported by Fritt Ord.

Nyhetsbrev på vei! :D