Jan Wiese: BAGDROP på RØVERSTADEN CC: GRATIS
Info

«Du pakker sakene dine i en koffert og sender den av gårde - på sin egen reise»

Konsert for obo, engelsk horn, midi-blåseinstrument, Ableton Live programvare, Feetpanel og diverse kontrollere. Av og med Jan Wiese.

Konserten består av 6 gjennomkomponerte «låter», bundet sammen med åpne, improviserte partier. Varighet 45 minutter.

BAGDROP er det sjette i rekken av Jans større soloverk – tilsynelatende mindre eksperimentelt og med mer melodisk og harmonisk materiale enn tidligere, men i bunnen likevel utforskende og spontant skapende som før. Jan arbeidet fra 1985 med elektroniske forlengelser til og fra blåseinstrumentene, spesielt konstruert og programmert for å hente opp lydene - nært og tett på. Teknologien ble også satt opp slik at maskinene gir nytt materiale og uventede tilbakespill. Det er som om en annen akkompagnerende musiker er tilstede. Tilfeldigheter spiller med, nær sagt av seg selv. Uventede, interessante klangkombinasjoner dukker opp og gir føringer videre.

Innenfor denne musikkformen er det vanlig at komposisjon, programmering og «mekking» hører tett sammen. Live electronics hadde sitt utspring i det man kan kalle seriøs samtidsmusikk. Men Jan Wiese hadde fra begynnelsen av fotfestet i jazztradisjonen, og bygget systemer som første og fremst skulle gi rammer for improvisasjon. BAGDROP er det siste ledd i en rekke av verk som handler om å finne eller oppdage, en autentisk, moderne og fri stemme for obo og engelsk horn. Bruken av Yamaha WX7 - et legendarisk elektronisk blåseinstrument – bidrar også til å en klanglig verden som er utadvendt og innadvendt på samme tid.

Jan Wiese er oboist med bredspektret bakgrunn innen samtidsmusikk og jazz. WWW trio (Erik Wøllo/Rob Waring) på 80-tallet. Debut med solokonsert med live electronics i Torino 1987. En rekke solokonserter i USA og på kontinentet, bla verket Improlectronica (Subculture club, New York 2014) Spiller nå i W-S-C trio med Håkon Storm-Mathisen og Håvard Caspersen - i WØJT med Tellef Øgrim (nytt album «Undreaming», nov 2018) - med Aronne Del´Oro (Italia), Giovanni Perin (Italia) - samt performances med Johanna Zwaig.

Nyhetsbrev på vei! :D